top of page

ANDERE ACTIVITEITEN

Cursus

Bijscholing voor Vaktherapeuten en Gestalttherapeuten

Workshop :

Speltherapie, Beeldcommunicatie en Gestalt-therapie in beeld; werken met tekeningen en schilderingen

Accreditatie:

Register Vaktherapie : 5 punten

Workshop :

Speltherapie, Beeldcommunicatie en Gestalt-therapie in beeld; werken met spelbeelden en spelverhalen

Accreditatie:

Register Vaktherapie : 5 punten

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder begeleiding van een supervisor waarbij de supervisant leert zelfstandig te reflecteren op zichzelf als beroepsbeoefenaar. Door eigen ervaringen en handelen binnen je werk goed tegen het licht te houden verwerf je inzicht in het eigen handelen en kan je dit duurzaam verbeteren.

 

Project |03

 

bottom of page