top of page

Gestalttherapie

Gestalt Therapie is een procesgerichte vorm van psychotherapie. Het ontwikkelt en stimuleert de creatieve vermogens van de cliënt. Ook de therapie zelf is een creatief proces. De manier waarop jij je relatie met jezelf en je wereld vormgeeft staat centraal. Het contact met jezelf, anderen en de omgeving is belangrijk, evenals het respecteren van je eigen grenzen en die van anderen. Bewustzijn (awareness) en de integratie van jouw ervaringen spelen een belangrijke rol, net als je gebruik van zintuigen. Dit kan alleen in het 'Hier en Nu'. We kunnen alleen nu aan oude gedachten een nieuwe betekenis geven en kijken naar de relatie met onszelf en met anderen. 

Soms loop je vast in contact met de wereld om je heen. Je eigen patronen en strategieën die eerder zo helpend waren belemmeren je nu. We kunnen die strategieën samen onderzoeken en meer bewust worden. En tevens kun je andere mogelijkheden ontdekken en ervaren. Hierdoor kun je opnieuw vrij kiezen in de manier waarop jij om wilt gaan met je eigen gevoelens, gedachten en ervaringen en de wereld om je heen. Je hoeft niks weg te doen, er komt alleen iets bij.

Ieder heeft zelf de kracht en het helende vermogen in zich om te helen en tot groei te komen. Soms is dat heel ingewikkeld in je eentje, omdat je in vicieuze cirkel dreigt te komen. Niet jij hebt een probleem, maar altijd jij in relatie met je omgeving. In dit geval ben ik je omgeving en in relatie met mij kunnen we samen onderzoeken wat jou nu belemmert.

De sessie duurt 1 uur en de kosten zijn €75,00 per sessie

bottom of page