top of page

Speltherapie

 

Als praten niet helpt…
Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen. Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. Ook een handicap kan een probleem voor een kind zijn. Hulp van buitenaf is dan nodig en speltherapie is een goede behandelingswijze.

 

Waarom spel als therapie?
Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat een kind nog niet zo goed in woorden kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel nieuw, ander gedrag uitproberen.

 

Hoe verloopt de speltherapie?
De speltherapie vindt plaats in de spelkamer. De spelkamer is zo ingericht, dat het kind zoveel mogelijk ruimte heeft om met allerlei materiaal te spelen. Op deze manier kan het kind uiting geven aan zijn of haar belevingswereld en allerlei nieuwe mogelijkheden ontdekken. De speltherapeute heeft alle aandacht voor het kind en bouwt een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en te observeren en aan te sluiten bij wat het kind laat zien, leert de speltherapeute de speeltaal van het kind te begrijpen. Zo krijgt het kind de gelegenheid en de ondersteuning om problemen en ervaringen zo goed mogelijk te uiten en te verwerken. Dit stimuleert de ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor het kind als zijn of haar omgeving, meer evenwicht kunnen brengen.

Een sessie met een kind duurt 45 min.

Een oudergesprek duurt 60 min.

De therapie worden veelal vergoed door de gemeente.

bottom of page