top of page

Beeldcommunicatie

Praten over problemen kan om verschillende redenen bezwaarlijk zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden dan de taal om moeilijk te formuleren of te bespreken zaken over te brengen. Ook in tekeningen, in verhalen, in het spel, in de droom, in beeldhouwwerk of muziek kan een mens vorm geven aan eigen belevingsgestalten. Daarbij wordt de taalbeperking doorbroken. 

 

Daarvan kunnen we gebruik maken om met volwassene of kind in contact te komen over diens gevoelens en belevingen. De beelden waaraan de cliënt vorm geeft zijn de uitgangspunten voor de interactie tussen cliënt en therapeut. De therapeut communiceert met de cliënt in en over de beelden. Bij beeldcommunicatie is de rol van de therapeut wat directiever. Er zullen opdrachten worden gegeven voor een bepaald beeld. Van daaruit komt de vrijheid van uiting van de cliënt om te verbeelden, onderzoeken, bewust worden, experimenteren, en ordenen.

bottom of page