top of page

THERAPIEVORMEN

Gestalttherapie

Gestalt Therapie is een procesgerichte vorm van psychotherapie. Het ontwikkelt en stimuleert de creatieve vermogens van de cliënt. Ook de therapie zelf is een creatief proces. De manier waarop jij je relatie met jezelf en je wereld vormgeeft staat centraal.

 

 

 

Speltherapie

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zomaar vertellen.

 

Beeldcommunicatie

Praten over problemen kan om verschillende redenen bezwaarlijk zijn. Er zijn echter ook andere mogelijkheden dan de taal om moeilijk te formuleren of te bespreken zaken over te brengen. Ook in tekeningen, in verhalen, in het spel, in de droom, in beeldhouwwerk of muziek kan een mens vorm geven aan eigen belevingsgestalten.

 

Ouder/kind therapie

De binding tussen ouder en kind is een zeer diep liggende band die veel te vaak onbewust blijft. 
Soms zie ik dat er een wederzijdse afhankelijkheid bestaat die beklemmend werkt op beiden. Het kind wil goedkeuring van de ouder en de ouder ook van het kind. Vanuit deze afhankelijkheid wordt het spel der macht en machteloosheid gespeeld. 

 

bottom of page