top of page

Supervisie

 

Supervisie is een leertraject onder begeleiding van een supervisor waarbij de supervisant leert zelfstandig te reflecteren op zichzelf als beroepsbeoefenaar. Door eigen ervaringen en handelen binnen je werk goed tegen het licht te houden verwerf je inzicht in het eigen handelen en kan je dit duurzaam verbeteren.

 

Het doel van supervisie is deskundigheidsbevordering, gericht op het beroep wat iemand uitoefent. Dit gaat m.n. over beroepen waarbij de professionaliteit zit in het hanteren van de relatie.

 

Dit kan gaan over je werk met

  • cliënten (werkend in de zorg of als therapeut ed.),

  • collega’s,

  • of je eigen manier van leiding geven.

 

Supervisie kan individueel zijn of in een groep van maximaal 4 supervisanten.

Een bijeenkomst duurt 1 uur tot 2 uur, ligt aan het aantal deelnemers.

Voor deze supervisiebijeenkomsten krijg je ook punten die tellen voor je registratie; ik ben 

aangesloten bij het LVSC.

Voor deze supervisiebijeenkomsten krijg je ook punten die tellen voor je registratie; ik ben 

aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC.

Tarieven:

Individuele supervisie: €80,00 per uur

Groepssupervisie 3 deelnemers: €75,00 pp per 1,5 uur

Groepssupervisie 4 deelnemers: €75,00 pp per 2 uur 

bottom of page